גריסת פסולת

למה כדאי לבצע גריסת פסולת?

גריסת הפסולת חיונית לפני מיחזורה והטמנתה באתר ההטמנה, תהליך הגריסה מבוצע ע"י אנשי מקצוע המוסמכים להפעיל מכונות כבדות המבצעות זאת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומיומנות מקצועית. גריסת הפסולת כוללת התייחסות לכמויות גדולות של אשפה אשר מכילות חומרים מזהמים העלולים להזיק במידה רבה לסביבה, הטיפול באשפה מסוג זה צריכה להיות מבוצע בקפדנות ובמקצועיות.

לפני ביצוע הטמנת האשפה התעשייתית יש לבצע מיחזור קפדני וגריסה ע"י מיכשור מתאים ואנשי מקצוע שעברו הסמכה לטיפול בסוג זה של אשפה

אשפה תעשייתית יוצרת זיהום אוויר, ע"י גריסת הפסולת אנו יכלולים להקטין את שטחה וע"י כך לבצע הטמנה חכמה באתר המאפשרת שימוש בשטח יותר קטן, אנו בחברת איכות ירוקה חברה לניהול ערוכים לקלוט, למיין, למחזר ולהטמין את הפסולת התעשייתית בשוטף ובאופן חריג כאשר אנו נקראים למשימה, צוותים שלמים של אנשי מקצוע פרוסים בכל הארץ מגיעים לאיזור המיחזור מבצעים הערכה במקום, מיון ומיחזור של הפסולת והתמודדות עם חומרים מסוכנים העלולים להזיק לסביבה..

למה חשוב?

חומרים מסוכנים שלא יטופלו כראוי בפסולת תעשייתית יכולים להסב נזק רב לסביבה.

נזקי אקלים

נזקי זיהום בדרגות שונות

נזקי סביבה וזיהום סביבתי

נזקי גוף, מחלות, זיהומים

נזקים גיאוגרפיים

איך מפנים אשפה?

מודעות לאיכות ירוקה

17506348_xxl-300x200

מודעות לאיכות הסביבה

הבנה מעמיקה לשמירה על איכות הסביבה.