אהבה לאנשים

אנו עובדים עם מגוון לקוחות
ולא שוכחים לפעמים גם להגיד מילה טובה.

אהבה לטבע

אנו פועלים באתר ההטמנה
לשמר איכות חיים גם לדורות הבאים.

מקצועיות

אנו מאמינים  בשמירה על הארץ,
ופועלים מתוך שליחות ואהבה לארץ.

אחריות

אנו אחראים למניעת נזקי זיהום
שמירה ודאגה לאיכות הסביבה.

איכות ירוקה

חברה לניהול בע"מ.

חברת איכות ירוקה חברה לניהול בע"מ שואפת להיות הגוף המוביל בישראל לאיכות ירוקה, על כל המשתמע מכך, החברה פועלת בתחום חשוב זה ומאמינה בשמירה על איכות הסביבה תוך כדי קביעת סטנדרטים גבוהים ובמקצועיות חסרת פשרות.